Voumajárvi – Dividalen

Stian Solberg 29. januar 2012 1
Voumajárvi – Dividalen

Voumavatnet ligger i Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv kommune. Fra parkeringsplassen i Dividalen er det ca 18 km vandring til vannet, dette varierer etter rutevalg. Turen opp går på turistforeningens merkede tursti. Det er også en hytte fra DNT ved vannet, denne er låst med DNT-nøkkel. Vannet er et meget godt røyevann, som kan vise til gode fangster på isen. Her oppe, langt fra mobildekning og sivilisasjon kan man virkelig slappe av i et fantastisk landskap. Vi anbefaler at du prøver deg i de nærliggende vann og elver, det er mange spennende muligheter for en fisker her. Jakt kan man også bedrive i området.

Navnet Dividalen kommer fra det samiske ordet «dievva», som betyr rundaktig og tørr haug.

Fiskekort

Statskog sitt kort dekker det meste i indre Troms.

Overnatting

Foto: Fiskeinord.no

Bål & Ved

Du er over tregrensen, så ved er mangelvare. Men du kan finne deg nok kvist til et kaffebål.

Mobildekning

Nei. Den faller fra når en nærmer seg Frihetsli (gård) på slutten av veien inn i Dividalen.

Øvre dividal nasjonalpark

Øvre Dividal nasjonalpark (nordsamisk: Dieváidvuovddi) er en norsk nasjonalpark som ligger i en innlandsdal- og viddeterreng i Troms; ved svenskegrensen. Parken ble opprettet i 1971, for å «ta vare på et stort område med innlandsnatur med lite tekniske inngrep i den nordlige landsdelen, for å sikre en stor diversitet i økosystemer, et høyt biologisk mangfold og mange sjeldne arter, samt kulturminner. Det er særlig viktig å ta vare på variasjonsbredden av naturtyper i tilknytning til skog, myr og vassdrag» og den dekker et område på 750 km².

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune og den grenser opp til Dividalen landskapsvernområde. Ved utvidelsen i 2006 ble nasjonalparken utvidet med 30 km², og samtidig ble landskapsvernområdet opprettet.

Kjerneområdet i nasjonalparken ligger i dalføret langs Divielva. Området vestenfor ligger rundt Anjavatnet og Anjavassdalen. Øst for Dividalen ligger et høyereliggende myr- og viddeområde rundt og øst for parkens høyeste fjell: Jerta (1428 moh). Vekslingen mellom skogkledde daler, bratte fjell, trange elvekløfter og åpne vidder er typisk for det nord-norske innlandslandskapet.

Dyreliv og planter

Alle de «fire store rovdyrene» (bjørn, ulv, jerv og gaupe) har tilhold i parken, som er særlig kjent for å ha landets tetteste bestand av jerv. Øvre Dividal er hjemsted for ca 50 rødlistede arter av lav, sopp og biller.

Kultur

Det finnes mange samiske kulturminner her, alt fra før-kristne offerplasser og kjøttgjemmer til gammer og reingjerder av nyere dato. Norsk bosetting i området er fra 1700- og 1800-tallet.

Kilde: Wikipedia

Kart


Værmelding fra yr.no

  • Simeon Volkov

    Faen, for et flott vann!!!’