Nyhet »

Sandsvatnet

Sandsvatnet

Stian Solberg januar 26, 2015 0

Sandsvatnet ligger i fjellbygda i Malangen, ca 1 times kjøring fra Tromsø. Det er mange vann i området og alle er lett tilgjengelig. Dette er perfekte vann for en dagstur med familien. Det er

Read More »
Forslag til regulering av fiske

Forslag til regulering av fiske

Raymond Næss Berg februar 2, 2012 0

NJFF Troms har nå gått over det meste av høringsforslagene som er kommet inn fra hele Troms og kommer med forslag til stengningstider i de forskjellige anadrome elvene. Oppdrettsanlegg er villaksens største fiende og

Read More »
Reisa elvelag pusser opp

Reisa elvelag pusser opp

Raymond Næss Berg januar 9, 2012 0

I 2008 startet Reisa elvelag et langsiktig tilretteleggingsarbeid som omhandler elvas infrastruktur. Både med hensyn på miljø, møtesteder, informasjonstavler, parkering, osv. Tilgjengeligheten for fiske- og friluftsaktiviteter skal dermed økes for alle, uansett alder og

Read More »
Forslag til reguleringer av fiske for 2012

Forslag til reguleringer av fiske for 2012

Raymond Næss Berg desember 17, 2011 0

6. Desember 2011  sendte direktoratet for naturforvaltning et forslag om laksefiskereguleringer for 2012 til høring. Reguleringene av laksefisket skal først og fremst sikre at gytebestandsmålene nås i Norske lakseelver

Read More »
Gode råd fra ørretfiskere

Gode råd fra ørretfiskere

Raymond Næss Berg desember 11, 2011 0

Her har du noen gode tips fra storørretfiskere. Når du fisker etter ørret er det avgjørende at man er der fisken er. Når det er i boks, skal du ikke se bort i fra

Read More »
Resultatene viser at reguleringstiltakene virker

Resultatene viser at reguleringstiltakene virker

Raymond Næss Berg desember 3, 2011 0

Reisaelva hadde på 2000-tallet bare to til seks yngel pr 100 m2. Resultatene fra reguleringstiltakene har hatt god virkning. Gjenutsetting av hunnlaks har viser seg og ha effekt. Dette gir selvsagt en større mengde gytefisk

Read More »