Gyrodactylus salaris »

Desinfisering av fiskeutstyr

Desinfisering av fiskeutstyr

Raymond Næss Berg oktober 28, 2011 2

Gyro er den største trusselen mot de ville laksestammene i Norge. Fiskeinord mener det er viktig at politikerene går inn for å øke den økonomiske støtten, om vi skal ha håp om å bekjempe

Read More »
Signaldalselva

Signaldalselva

Raymond Næss Berg oktober 27, 2011 2

Signaldalselva har sitt utspring ved Kitdalsvatnene og ved vannskillet ved Golda (Treriksrøysa). I elva fins hovedsaklig anadrome arter som laks, sjøørret og sjørøye. Laksebestanden er gått sterkt tilbake, og villaksen er nå en art

Read More »