Signaldalselva

Raymond Næss Berg 27. oktober 2011 2
Signaldalselva

Signaldalselva har sitt utspring ved Kitdalsvatnene og ved vannskillet ved Golda (Treriksrøysa). I elva fins hovedsaklig anadrome arter som laks, sjøørret og sjørøye. Laksebestanden er gått sterkt tilbake, og villaksen er nå en art som står i fare for å forsvinne fra elva. I denne elva kan du fiske i flott natur og siden veien går helt opp i dalen er hele elva lett tilgjengelig. Dette er en «gyroelv», men det betyr ikke at du ikke kan spise fisken. Elva er full av fisk, for det meste sjøørret. Vassdraget har opp igjennom tidene blitt brukt som ”spiskammer” for lokalbefolkningen. Elva har gitt gode forekomster av både av laks, sjøørret og sjørøye. I dag betraktes imidlertid laksestammen i Signaldalelva som utryddet, noe som sannsynligvis skyldes lakseparasitten Gyrodactylus Salaris (GS).

Fiskekort

 • Signaldalelva sine hjemmesider.
 • Lyngskroa Hotel telefon :  777 15 000
 • Døgnpris: kr. 150,-. Desinfisering: kr. 60,-. Depositum: kr. 500,-. Totalt: kr. 710,- og det må betales i kontanter.

Overnatting

Her er det flere overnattingsplasser ved elven, også for de av oss med campingvogn. I tillegg finner du Lyngskroa Hotell et par hundre meter fra elva.

Bål & ved

Her var det veldig lett å finne ved til å lage stort bål. Det fins også mange bålplasser rundt elva.

Agntips

Sluk, mark og flue fungerer alle bra, men det er vel marken som gir best resultat.

Padling

Det er en fantastisk elv å padle i. Hvis du starter øverst i sone 1, har du ca. tre-fire timers padling hvor du passerer enkle stryk. Starter du øverst i elva må du regne med en del bæring.

Gyrodactylus Salaris

Se en av våre tidligere artikler.

Desinfisering

Se en av våre tidligere artikler.

Natur

Frodig skog og fjell.

 

 

Kart


Værmelding fra yr.no

 • Stian Dunvold

  Jeg har fått et inntrykk av at grunneierne i Signaldalselva kan være vanskelig å ha med å gjøre, i fjor fikk jeg beskjed at elva var stengt etter å ha møtt en særdeles mainnsjit sur grunneier med manglende evne til å prate normalt. Det er egentlig den største drittsekken av en grunneier jeg har møtt,
  Er den stengt i år også eller er det muligheter å fiske der?

  • Anonym

   Pga manglende vilje fra grinete,innavlede storfjordinger til å legge til rette for desinfisering,så er elven blitt stengt for fiske…..