Desinfisering av fiskeutstyr

Raymond Næss Berg 28. oktober 2011 2
Desinfisering av fiskeutstyr

Gyro er den største trusselen mot de ville laksestammene i Norge. Fiskeinord mener det er viktig at politikerene går inn for å øke den økonomiske støtten, om vi skal ha håp om å bekjempe parasitten. Det er viktig at også grunneiere er oppmerksom på og opptatt av å hindre spredning. Ved å etablere desinfeksjonsstasjoner og stille krav om desinfisering av fiskeutstyr og båter før man fisker i friske elver, skapes det holdninger blant sportsfiskere og brukere av elver. Statens Dyrehelsetilsyn har gitt ut en brosjyre, «Fritt fram for frisk fisk», som viser en oversikt over gyrosmittede vassdrag i Norge i dag og hvordan vi kan hindre spredning av smitte til nye vassdrag.Les Brosjyren I prinsippet bør alle laksevassdrag ha et tilbud om desinfisering av fiskeutstyr og båter, etc. Det er imidlertid vassdrag som ligger i nærheten av gyroinfiserte vassdrag som har størst risiko for å få smitte. I slike vassdrag må fiskerettshaverne legge til rette for, og kontrollere, at fiskeutstyr og annet redskap desinfiseres under kontrollerte forhold før fisket starter.Med begrunnelse i de alvorlige konsekvensene spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har for laksestammene og det betydelige arbeidet som pågår for å bekjempe parasitten, påligger det fiskerettshaverne i gyroinfiserte vassdrag et ekstra stort ansvar for å etablere ordninger som på tilstrekkelig måte sikrer at sportsfiskere desinfiserer fiskeutstyr og båter før de forlater det gyroinfiserte vassdraget. 

I gyroinfiserte elver er det avgjørende at fiskerne desinfiserer fiskeutstyret etter at fisket er avsluttet.Mattilsynet har anbefalt følgende retningslinjer for desinfeksjon: Før desinfeksjon må fiskeutstyret demonteres. For full effekt av desinfeksjonsmiddelet må alt utstyr være reint. Etter behandling med desinfeksjonsmiddel bør utstyret skylles med reint vann (NB! – ikke skyll med vann fra sjuk elv!!). Båter, vadere og fiskeutstyr som skal desinfiseres må være rengjort før desinfisering.

I tilfellet det skulle være uklart for enkelte, er hensikten med desinfisering som følger:

•    Vi har et felles ansvar for å unngå smittespredning av Gyrodactylus Salaris
•    Dette er et nødvendig tiltak for fortsatt å kunne kultivere og fiske laks.

Hvorfor er det gyro i elvene?

Den viktigste spredningsveien for ”gyro” i norske elver har vært utsetting av laksunger fra infiserte klekkerier. Det samme har trolig skjedd da ”gyro” ble spredd til den russiske elva Keret som renner ut i Kvitsjøen, og når parasitten ble spredd mellom elver på den svenske vestkysten. Men, bruk av fiskeutstyr og båter i forskjellige vassdrag er uten tvil en potensielt uhåndterlig smittefaktor. Fiskeinord oppfordrer alle om å gå fram som gode eksempler slik at vi kan lykkes med å holde de resterende elver unna denne ødeleggende parasitten. Dette er hva du ikke må gjøre: Vask og sløying av fisk på andre steder enn fangststed.
Bruk av utstyr i ulike vassdrag uten å tørke eller desinfisere det først.
Slå ut vann i et annet vassdrag enn der det ble hentet fra.

Dette er hva du skal gjøre:

•    1 spiseskje Virkon S helles i spruteflasken som fylles opp med vann.
•    Sprut på alt som har vært i berøring med elvevannet, båt, fiskestang, snelle, snøre, fottøy, håv, osv.

NB! Virkon S oppløsningen er ikke skadelig for utstyret.

•    Bruk rikelig med Virkon S oppløsning, sikre en våt film over det hele.
•    La Virkon S få virke i min. 15 min.
•    Ikke skyll desinfisert utstyr i elvevann.

Forsiktighetsregler:

•    Stoffet er miljøvennlig og skånsomt mot utstyr
•    Farlig ved svelging.
•    Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.
•    Oppbevares utilgjengelig for barn.

Holdbarhet/oppbevaring:

•    Oppløsningen har begrenset holdbarhet på 1- 3 uker. Oppløsningen er effektiv så lenge den har en rosa farge.
•    Ta vare på flaska til senere sesonger.
•    Trenger du mer Virkon S så ta kontakt med salgsstedene for fiskerkort for å få kjøpt  mer.


 

Bildet viser desinfiseringsstasjonen ved den gyroinfiserte Signaldalelva. Fiskeinord opplevde stasjonen som lett tilgjengelig, velutstyrt og oversiktelig, dog kunne vi ønsket en større balje til Virkon S-blandingen, samt ytterligere informasjon – på norsk!

Denne oppbevaringsboksen har alt du trenger for å desinfisere utstyret ditt.

Det er viktig å åpne snellene når du dypper dem i baljen.

Når du spyler kanoen, eller kajakken, er det viktig at du får blandingen i alle kriker og kroker.

Tips: Bruk heller litt for mye desinfiseringsvæske, enn litt for lite.

Ikke gi deg med behandlingen før du er sikker på at alle deler av utstyret har vært i kontakt med Virkon S.

Det er viktig at blandingen får virke i minst 15 minutter etter påføring for at stoffet skal få ta knekken på gyroen. Vask deretter av alt av utstyr.

Det er også viktig at alt utstyret blir spylt av med vann og får tørke helt etter behandling.

Virkon S har ingen/svært lav risiko for mennesker, dyr og miljø, og kan benyttes på alle underlag som tåler vann. Velegnet til både overflatedesinfeksjon og fotbad!

Kilder: www.flyshop.no, www.lakseelver.no og www.felleskjøpet.no

  • Pingback: Fiskeutstyr sverge | Jeebr()

  • Lykkelita

    Tusen takk. Beste blog med info som alle turister bør kjenne til. Oversett gjerne til andre språk også :)